Hana Gregorová, rod. Lilgová

Dátum narodenia: 30.01.1885
Narodila sa v obci Martin.
Zomrela 11.12.1958 vo veku 73 rokov v obci Prague.

slovenská spisovateľka, osvetová pracovníčka a obhajkyňa emancipačných snáh žien

Pôvod mena Hana - Ženské meno hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednostňuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo..


manžel Jozef Alojz Gregor Tajovský

Jozef a Hana sa vzali v roku 1907.
Jozef bol o 10 rokov starší ako Hana.
Jozef sa narodil 14.10.1874 rodičom František Gregor (1849 - 1922) a Anna Grešková (1853 - 1925).
Zomrel 20.05.1940 vo veku 65 rokov v obci Bratislava.
Deti: D. Gregorová (1916 - 2004).
Bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. Jozef Gregor Tajovský bol ako prozaik vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenského literárneho realizmu a ako dramatik zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho hry sú aj v súčasnosti súčasťou kmeňového repertoáru slovenských profesionálnych divadiel, vrátane Slovenského národného divadla, domácich i zahraničných ochotníckych divadiel.

Pôvod mena Jozef - Muž. m. ktoré v gréčtine má podobu Iozéf, v latine Iosephus a v pôvodnej hebrejskej Iosef. Význam sa..
tlač