Anna Gregorová, rod. Grešková

Dátum narodenia: v roku 1853
Zomrela v roku 1925 vo veku 72 rokov.

Pôvod mena Anna - Ženské meno ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciách. Vých..


manžel František Alojz Gregor

Dátum narodenia: v roku 1849
Zomrel v roku 1922 vo veku 73 rokov.
Deti: 5. , 2. , Jozef Alojz Gregor Tajovský (14.10.1874 - 20.05.1940), E. Gregor (1896 - 1954).
Vnúčatá: D. Gregorová (1916 - 2004)
Potomkovia: deti (2. generácia): 4, vnúčatá (3. generácia): 1, spolu: 5
remeselník – obuvník

Pôvod mena František - 1. m. - Františka ž. z tal. podoby Francesco (Frančesko) Francúzik, malý Francúz, staršia podoba Fra..
tlač