Ako napísať knihu ságy svojho rodu

Ako napísať knihu ságy svojho rodu

Autor: Milan Šišmiš

Prednáška: Škola praktickej genealógie, Martin 20. – 21. Máj 2010

Literatúra sa zrodila,
aby pomocou príbehov pomáhala
ľuďom pochopiť svet.
Je bezpečným miestom, na ktorom
môže čitateľ prežiť drámu.
Zostaviť rozprávanie znamená pochopiť
prvky príbehu a techniky, ktoré ho oživia.

Soňa Koželová : Ako sa píše bestseller
Žurnál 38/2008Stále dostávam od rozličných autorov početné brožúry,
často i kniky s prácami umeleckými a vedeckými.
Všetci títo ľudia precujú pre vedu neustále a vytrvale, ale
myslím, že čas i práca nielen všetkých týchto
spisovateľov, ale i mnohých iných vyšla nazmar, ba ešte
škodila.
Škodila po prvé tým, že na prípravu týchto spisov tisíce
iných ľudí robili papier, litery, sádzali, tlačili a hlavne živili,
šatili všetkých tých pracovníkov vedeckých...
Kto nepozná tých ľudí, beznádejných pre pravdu a často
ukrutných, ktorí sú tak zamestnaní, že nikdy nemajú kedy
spýtať sa, či je potrebná niekomu a či nie je škodlivá tá
vec, na ktorej tak horlivo pracujú...

L. N. Tolstoj: Čo máme teda robiť? ( 1884 - 1886)Príručiek, ako napísať bestseller, je veľa.
Ich autormi sú často úspešní spisovatelia.
Napríklad Stephen King či Britka Celia
Brayfieldová. Ich rady začínajúcim
spisovateľom sa pozoruhodne zhodujú
s postrehmi poľského autora fantasy
Andrzeja Pilipiuka....
Platí, že popri tvrdej disciplinovanej práci
a dobrom marketingu sa hodí aj talent.

Soňa Koželová: Ako sa píše bestsellerLen skromný človek je múdry.
Skromnosť prehlbuje poznanie,
pretože len skromný človek je ochotný
učiť sa stále a od každého až do
posledného okamihu svojho života.
Ak pristupuje človek k vede týmto
spôsobom a s týmto vedomím,
potom môže slúžiť ľudstvu.

Šrí DípZákladné rozhodnutie autora ,,pre koho
chcem písať” je jednoduché len
zdanlivo...
Spisovateľ bestsellerista musí pochopiť
mechanizmus ako ľudia čítajú a aké
miesto v ich živote táto činnosť zaujíma.
,,Pokiaľ o čitateľov skutočne stojíte,”
odporúča Brayfieldová, ,,dajte im to, čo
chcú, ale nie tak, ako to očakávajú.” ...

Soňa Koželová: Ako sa píše bestsellerČlovek rozmýšľa v príbehoch,
ale neexistuje objektívny
historický príbeh.
Každý príbeh závisí od toho,
kto je autorom.
V každom príbehu je ukrytá
autorova interpretácia.

Egon Gál v rozhovore s T. Čornou
Tina Čorná: Banálne zlo Žurnál 12/2009Život žiadneho človeka nemožno
vtesnať do jediného rozprávania.
Neexistuje spôsob, ako určiť závažnosť
jedného každého kroku, zahrnúť každú
udalosť, každého človeka, ktorý
pomáhal tvoriť beh života. Je však
možné zachovať vernosť ducha
v popisovaní deja a snažiť sa nájsť
cestu k ľudskému srdcu.

Z filmu Gándhí režiséra Richarda Attenborougha 1982Niekoré knihy musia pohodlne padnúť
do ruky a ich prenášanie musí byť
ľahké. Iné knihy vyžadujú väčšie
formáty. Je rovnako dôležité mať na
pamäti životnosť knihy. Brožovaná
kniha vytlačená na papieri nízkej kvality
má oveľa kratšiu životnosť ako biblia
v pevných doskách viazaná v koži so
zlatou oriezkou. To všetko treba brať pri
rozhodovaní o dizajne do úvahy.

Lakshmí Bhaskaranová: Design publikací Praha 2007Jednou z primárnych úloh
Dizajnéra pri navrhovaní
Publikácie je vytvoriť silnú
A dôslednú hierarchiu.
Čitateľ musí byť schopný vybrať
Si špecifickú informáciu rýchlo
A ľahko a úcinná vizuálna
Hierarchia mu to má umožniť.

Lakshmí Bhaskaranová : Design publikacíJe zaujímavé, ako málo dizajnérskych spoločností
venuje pozornosť dopadu svojej práce na životné
prostredie. Tlač je vo Veľkej Británii piatym
a v Spojených štátoch tretím najväčším
priemyselným odvetvím a patrí do kategórie
priemyslu znamenajúceho rovnaké ekologické
ohrozenie ako banský, ropný a jadrový priemysel.
Používanie neekologických riedidiel a chemikálií,
vysoká spotreba energie a prírodných zdrojov
a vytváranie odpadov sú niektoré z hlavných obáv.
Je na dizajnéroch a tých, ktorí kupujú tlače, aby
sa chovali zodpovednejšie.

Liz Hancocková
V publikácii Lakshmí Bhaskaranovej Design publikací Praha 2007Nie je to tak dávno, čo si mnohí mysleli, že dni
tlačených publikácií sú spočítané. Tlač sa však
naopak stala v dôsledku digitálnej revolúcie ešte
silnejšia. Vytváranie publikácií na obrazovke je
síce lacnejšie, rýchlejšie a ľahšie, ale pohľad na
obrazovku nemožno porovnať s hmatovými
a vizuálnymi pocitmi z knihy alebo časopisu.
Tlačené publikácie majú v sebe autenticitu, ktorá
prekonáva ich digitálne protipóly. Hoci, ako sa
zdá, každý môže publikovať na internete, tlačené
publikácie sú považované za oveľa spoľahlivejšie
zdroje informácií. ....

I keď internet môže obsiahnuť celosvetové
publikum zákazníkov - niečo, čo sa dá ťažko
i nákladne dosiahnuť s tlačenou publikáciou,
nie je to také jednoduché ako púhe
prenesenie stránok na obrazovku, ako sa to
mnohí snažili urobiť ( a neuspeli).
Web je ešte stále do istej miery neznámy
prostriedok, nehovoriac o tom, že má svoje
zložité špecifiká. Naproti tomu tlačový
priemysel je známa kvalita - a funguje.

Lakshmí Bhaskaranová : Design publikacíNa záver, ale častejšie ešte dlho pred
vydaním knihy, prichádza k slovu
marketing. Pretože predajnosť nie je
dielom náhody, ale rafinovane
pripraveného marketingu.
Úspech Da Vinciho kódu bol premyslene
pripravovaný dlhé mesiace pred
vydaním knihy. Pracovali na ňom
desiatky odborníkov a kampaň stála
milióny dolárov.

Soňa Koželová: Ako sa píše bestseller Žurnál 38/2008Ty pýtaš sa, brat môj, kde nájsť pravdu?
Je všade, je vo mne, je nebo nekonečné,
ale kto nedokáže jemne rozoznávať,
ju nenachádza, nechápe, tápe,
ďalej márne zháňa
stromček ukrytý v lesnej omladine.
Kto nenačúva, nezačuje jej jemný hlas.
Nehľadaj v knihách - je nepostihnuteľná
slovami,
skutočná pravda sa ozýva z tvojho vlastného
vnútra.

Brahmánanda

autor:

martinkasman
vytvoril(a) rodokmeň: 1451