Zdieľať na Facebooku
Hľadať:


Maďarčina v matrikách

Maďarsky Slovensky
a, az (používa sa pred slovami začínajúcimi samohláskou)
ács, (ácsmester) tesár, (tesársky majster)
ag. AG. ágostai Evanjelický
agyhártyagyulladás Zápal mozgových blán (meningitída)
agyrázkódás otras mozgu
agyvelőgyulladás zápal mozgu
agyvérzés mŕtvica, mŕtvica
akadály prekážka, potiaže
akadálytalan bez prekážok
állapot (Rodinný) stav
állapota stav
állapotos tehotná (nesmie sa zamieňať s "állapot")
állás status, postavenie (použitie: všeobecne odkazuje na "povolanie")
által megöletett zavraždený
anyakönyvek matrika, záznam
apáca mníška
assozny žena, ženy, manželka, manželky
asztalos tesár
bábaasszony pôrodná baba
bajtárs, társ druh, partner
bányamunkás baník (robotník v bani)
bányász baník
bélgyulladás Kokcidióza, zápal čriev (parazitická infekcia tráviaceho traktu)
bentlakó obyvateľ
bérlő nájomník
betegség nemoc, choroba
betegség vagy haláloka a halotti choroby alebo iné príčiny úmrtia
betegség vagy más halálnemnek megnevezése choroby alebo iné príčiny úmrtia
bíró sudca, richtár
bírtokos statkár
bőrbetegség kožné ochorenia
bubópestis čierny (bubonický) mor
cigány cigán, róm
cipész obuvník
cipész mester obuvnícky majster
családi allapota rodinný stav
cseléd, szolga paholok, sluha, chyžná
cselédlány chyžná
csikós pastier koní
csizmadia čižmár
cukorbetegség cukrovka
difteria záškrt
égető, szénégető uhliar
egybekelés ideje Dátum sobáša
éhenhal zomrieť od hladu
éhhalálozott umrel od hladu
el volt-e látva a halotti szentsigekkel "Bolo podané posledné pomazanie "?
elhalálozott, elhuynt zosnulý
elholtnak zosnulý
elnevezés napja dátum krstu
élősdik által terjesztett betegség choroba vyvolaná cudzopasníkom???
eltemetés pochovanie
eltemetés helysége cintorín
emlőgyulladás mastitída (zápal čeľuste)
epilepzia epilepsia
erdész lesník, horár
érsek arcibiskup
és a
esketés manželstvo
esketés éve és napja rok a dátum uzavretia manželstva
esketési snubný
esketési anyakönyv Sobášna matrika
esketönek neve és tisztje meno a titul sobášiacej osoby
esküvo Svadobný obrad
észrevétel komentár
észrevételek komentáre
év rok
éve rok
éves rokov
fazekas hrnčiar
fekete halál (pestis) "Čierna smrť"
felszolgáló szobalány salónna slúžka
férfi muž, človek
ferje manžel
fertőző betegség nákaza
festő maliar
fia syn, syn
fiatal lány mladé dievča
fiú chlapec, syn
főbíró vyšší sudca
foglalkozás (foglalkozása) zamestnanie, povolanie
földbirtokos statkár, vlastník pozemku
földmunkás poľnohospodársky robotník
földművelés obrábanie pôdy (poľnohospodárstvo)
földművelő roľník (sedliak)
földműves roľník (sedliak)
földműves, szántóvető roľník (sedliak)
földműves, telkes jobbágy roľník (sedliak)
folyószám Číslo položky (číslo zápisu)
forróság horúčka
főtisztelendő veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
fülgyulladás zápal ucha
fültőmirigy-gyulladás mumps
garatmandula-gyulladás zápal mandlí
gazda sedliak (poľnohospodár), v spojení s použitým výrazom "ženy v domácnosti" (teda manžel ženy v domácnosti, ktorý je roľníkom)
gégegyulladás zápal hrdla
gennyes mandulagyulladás hnisavý zápal mandlí
gennyes torokgyulladás hnisavý zápal hrdla
gerincvelő-gyulladás zápal miechy
gk. GK. görög katholikus Gréckokatolícky
gümőkór tuberkulóza
gyalogos katona pešiak (vojak)
gyengeség slabosť, (v spojitosti so starobou, ale aj u malých detí)
gyerekbetegségek ochorenie detí
gyermekagyban meghal, gyermekszülésben meghal zomrieť pri pôrode
gyógyszerész lekárnik
gyulladás zápal
gyulladásos zapálené boľavé
hajadon slobodný/-á (vo vzťahu k rodinnému stavu)
haláloka príčina smrti
halálos sérülést szenvedett smrteľné zranenenie
halálozás smrť
halálozás éve és napja dátum úmrtia
halálozási hir Smútočné oznámenie
halálozások Úmrtia (pohreby)
halász rybár
halotti jegyzőkönyv Úmrtná matrika (matrika zomrelých)
halottkémlei kimutatás szerinti betegség es halámó ochorenia a príčiny smrti podľa úmrtného listu
halva született mŕtvo narodený
harangozó zvonár
hashártyagyulladás zápal pobrušnice
hasmenés hnačka
házaló podomový
házasságok manželstvá
házi asszony gazdiná
háztartás domáca, "žena v domácnosti"
háztartási alkalmazott domáci sluha
háztartó, házvezető domáci
helyettes zástupca (farára)
hentes mäsiar
heregyulladás zápal semenníkov
hetes týždňov
himlo" kiahne, kiahne
hirdet oznámiť, zverejniť
hó (hónap) mesiac
hónapja mesiac
ideggyulladás neuritída
íjgyártó tesár
ikrek dvojčatá
influenzás megbetegedés chrípka
irnok (?) pisár ?
ismeretlen neznámy, neidentifikovaný
izomgyulladás myokarditída
izr. IZR. izraelita Žid, Židovské vierovyznanie
ízületi gyulladás artritída
ízületi gyulladásos artritický
izzadmányos mellhártyagyulladás exaltovaný zápal pohrudnice
jegyző notár
jegyzőkönyv záznam, zápis, protokol
kádár/pintér mester debnár
kalapos klobučník
kántor učiteľ
kanyaró osýpky
káplán kaplan
katona vojak
kékbetegségben szenvedő gyerek Prejavy cyanózy (modranie, následkom odkysličeného hemoglobínu)
kereskedő obchodník
keresztanya krstná matka
keresztapa krstný otec
keresztatya krstný otec
keresztelés napja deň krstu
keresztelések Krsty
keresztelési év rok krstu
kereszteltnek krstenec
kereszteltnek neve krstné meno
keresztnév Meno
keresztszülo krstní rodičia
keresztszülo"k krstní rodičia
keresztszülo"k vezeték, állasa és vallása Krstní rodičia - "mená, povolania a náboženské vyznanie
kertész záhradník
kézműves remeselník
kg. KG. keleti görög Grécko východný
kimutatás vyhlásenie ("osvedčenie")
kiűtéses škvrnitý týfus
kivonat opis, výpis
ko"r srdce
kocsmáros krčmár
köhög kašeľ
koldus žobrák
kolera cholera
komorna komorná
kőműves kamenár, murár
kór choroba
kor, kora, koruk vek
koraszül(öt)t 'or' korai születés predčasný pôrod
kovács kováč
kovács mester kováčsky majster
közkatona poddôstojník, obyčajný vojak,
kútásó studniar
lakhely bydlisko, miesto pobytu
lakhely és házszám bydlisko a číslo domu
lány dcéra, dievča
lánykori név dievčenské meno
láz horúčka
leány dievča, panna
leányanya slobodná matka
leánykori név dievčenské meno
lelkész kňaz
malomtulajdonos vlastník mlyna
mandulagyulladás zápal mandlí
marhapásztor pastier dobytka
meghal zomrieť
megnevezés vymenovanie
megöli magát samovražda
mellbetegség choroba hrudníka
mészáros mäsiar
mezőgazdasági munkás poľnohospodársky robotník
mirigygyulladás zápal žliaz
molnár mlynár
mosogatólány pomocníka v kuchyni, chyžná
munkás, napszámos robotník, nádenník
nagyon tisztelendő veľadôstojný pán
nagytiszteletű úr dôstojný pán
napja deň
napos dni
napszámos, házatlan zsellér podželiar, bezzemok, nádenník
néhai zosnulý
neje manželka
nem pohlavie
neme pohlavie [fiu, férfi, fi (abv.) – mužský rod, nő- ženský rod]
nemes šľachta, aristokrat (Ni. a NS. skratky?)
nemezetes úr urodzený pán
nemi betegség pohlavná choroba
név meno
neve meno, jeho alebo jej meno
neve és állása ugyszintén a szülo"k meno a povolanie rodičov
neve és allása, ugyszintén a megholt hitvestársae meno a povolanie, členov rodiny alebo rodičov zosnulého
női žena
nős ovdovená žena
nőtlen slobodný (vo vzťahu k rodinnému stavu)
nőtlen vagy hajadon slobodný muž alebo žena
nyeregkészitő sedlár
nyugalmazott penzista
ochrnutie paralýza
öngyilkos(ság) samovražda
öngyilkosságot kovet él spáchať samovraždu
orvos lekár
özvegy Ovdovený/-á, vdovec/vdovica
özvegy (asszony) vdova
özvegy (ember) vdovec
özvegység vdovstvo
pap kňaz
pap neve meno kňaza
paraszt poľnohospodár, roľník
pásztor pastier
patkolókovács kováč
pék pekár
pestis mor (čierny /bubonický/ mor)
petefészek-gyulladás zápal vaječníka
plébános farár
püspök biskup
rák rakovina
ref. REF. református Reformované (vierovyznanie)
rk. RK. római katholikus Rímskokatolícke (vierovyznanie)
roham (betegségé) záchvat
rósahimlő žihľavka (rubeola, osýpky)
segéd sluha ("učeň"?)
skarlát šarlach
sörfőző pivovar ník
sorkatona poddôstojník
sorvadás atrofia
suszter obuvník
szabó krajčír
szakács kuchár
szamárköhögés čierny (somársky) kašeľ
szaruhártyagyulladás skleróza
szélutés mŕtvica, ochrnutie
szemgyulladás očný zápal
szent posvätný, požehnaný, svätý
szentelmenyek sväteniny
szentségekkel Prijatie sviatosti
szérumbetegség sérum-choroba
szerzetes mních, rehoľník (ale aj brat)
szívroham infarkt
szobaasszony komorná, chyžná
szobalány salónna slúžka
szőlész, vincellér vinohradník, vinár
szolga sluha
szolga, cseléd sluha, čeladník
szolgabíró sudca ?
szolgáló slúžka
szolgálolány chyžná-slúžka
szülésben meghal zomrieť pri pôrode
születés Narodenia
születés és lakhely, házszám miesto narodenia, bydlisko, číslo domu
születés ideje čas narodenia
születés kelte dátum narodenia
szüllésznő pôrodná asistentka
szülo"anya Matka (biologická matka)
szülo"k neve, állása és vallása mená rodičov, povolania a náboženské vyznanie
szülők lakása miesto narodenia (bydlisko rodičov)
takarítónő chyžná
tanító učiteľ
tanúk neve és állása meno svedka a povolanie
tehénhajcsár pohonič kráv
tejesember mliekar
teknővájó korytár
telkes (Vlastník pozemku alebo majiteľ panstva) môže byť použité aj ako „nájomca“
telkes jobbágy roľník (sedliak)
temetés pohreb
temetés helye és napja pohrebné miesto a deň pohrebu
temető pap kňaz na cintoríne
tengerész námorník
tifusz škvrnitý týfus
torok hrdlo
torokgyulladás zápal hrdla (laryngitída faryngitída?)
toroklob bolenie hrdla? s horúčkou a zdurenie uzlín
törvényes legitímny, legálny
törvénytelen nelegitímny
tüdő pľúca
tüdő vész pľúcna tuberkulóza, tuberkulóza
tüdőbetegség porbelégzéstől fibróza pľúc
tüdőgümőkór tuberkulóza
tüdögyulladás zápal pľúc, pneumónia
uradalmi csősz hlavný hájnik
uradalmi erdőkerülő horár
urasági tehenes, (svájci módon) Švajčiar
vadász poľovník
vakbélgyulladás zápal slepého čreva
vallás náboženstvo
vallása náboženstvo
vallásuk ich náboženstvo
vármegyei esküdt prísediaci sudca
városi szakács mestský kuchár
varrónő krajčírka
vastagbél hrubé črevo
vasutas Železničný zamestnanec, železničiar
végelgyengülés slabosť (môže byť použité vo vzťahu k starobe, ale nie je to obmedzené len na tento význam)
végzetes betegség smrteľná choroba
veleszületett vrodený
vérhas úplavica
vérmérgezés otrava krvi
vérrokonság príbuzenstvo, pokrvný vzťah
vérzés krvácanie
vese oblička
vesegyulladás nefritída (infekcia obličiek)
vész choroba, mor
veszettség besnota
vezetéknév priezvisko, priezvisko
vitézlő hrdina
Vitézlő és Nemzetes hrdina a šľachtic
vízbe fullad utopený
volt bol
voltak boli
vörheny šarlach
zsellér Želiar, chalupník (hospodáriaci na menej ako 1/8 usadlosti)
 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 19 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP