O spájaní rodokmeňov

Čo je to spájanie rodokmeňov?

Stránka www.rodokmen.com chce vytvoriť jeden veľký rodokmeň celej Slovenskej a Českej republiky. Robí to tak, že ako náhle sa nájdu v niekoho rodokmeni rovnaké osoby v dvoch rodokmeňoch, zobrazí sa možnosť na prepojenie rodokmeňov. Vo všetkých rodokmeňoch sa nachádza niekoľko miliónov osôb, takže je veľká šanca, že skôr či neskôr sa i Vám zobrazí možnosť prepojiť Váš rodokmeň s niekým ďalším. Pokiaľ ten niekto má už svoj rodokmeň prepojený s ďalšími ľuďmi a tí zas s ďalšími, stanete sa súčasťou jedného veľkého rodokmeňa.

Ako spojiť dva rodokmene?

Pri zadávaní nových ľudí do rodokmeňa sa automaticky stále hľadajú možné zhody v iných rodokmeňoch. Tieto zhody sa zobrazujú na úvodnej stránke dolu. Je vždy na Vás, aby ste rozhodli, či ide o skutočnú zhodu alebo len o rovnaké mená. Postup spájania má niekoľko fáz:
1. Najprv pri ponúknutých zhodách označíte, že ide o zhodu (alebo aspoň predpokladanú zhodu) tlačidlom PRAVDEPODOBNÁ ZHODA, alebo zhodu zamietnete tlačidlom ZAMIETNUŤ.
2. Pokiaľ ste označili pravdepodobnú zhodu, môžete následne po overení, že ide skutočne o zhodu, kliknúť na POTVRDIŤ A SPOJIŤ, alebo dodatočne na ZAMIETNUŤ.
3. Ak ste zhodu potvrdili, musí to spraviť ešte aj autor druhého rodokmeňa. Pokiaľ on nepotvrdí zhodu, tak rodokmene nebudú spojené. Kedykoľvek môžete kliknúť na tlačidlo s otáznikom a pozrieť sa, či druhý autor už zhodu potvrdil alebo ešte nie. Ak by to trvalo pridlho, môžete mu poslať súkromnú správu a požiadať ho, aby sa ku zhode vyjadril. Po poslaní súkromnej správy automaticky príde autorovi aj e-mail.
4. Potom, čo obaja potvrdíte zhodu a zažiadate o spojenie, dostane administrátor o tom správu a rodokmene Vám do tridsiatich dní prepojí.

Ako bude administrátor Vaše rodokmene prepájať?

Hneď ako administrátor dostane správu so žiadosťou na prepojenie (pozri predchádzajúci odsek), tak začne rodokmene prepájať. Najprv skontroluje rodokmene, či ich je vôbec možné prepojiť. Následne vymaže rovnaké osoby, ktoré sa nachádzajú v oboch rodokmeňoch a prepojí ich v určitom bode. Prepojenie znamená, že zoberie jednu osobu z prvého rodokmeňa a pridá mu rodičov z druhého rodokmeňa. Pri mazaní rovnakých osôb sa administrátor väčšinou rozhoduje tak, že vymaže tie osoby, ktoré majú menej údajov. Je teda veľmi dôležité, aby ste pred prepájaním rodokmeňov mali čo najmenej rovnakých spoločných osôb. V žiadnom prípade teda neopisujte osoby z druhého rodokmeňa do svojho.
Po vymazaní osoby dostáva autor prístup k správcovaniu tejto osoby v druhom rodokmeni. Teda stále bude môcť upravovať všetky údaje.

Kedy rodokmene nebudú prepojené

Úplne rovnaké osoby

Nie je možné prepojiť dva rodokmene, pokiaľ obsahujú úplne rovnaké osoby. Pokiaľ chcete s niekým iným tvoriť jeden rodokmeň, tak je to možné len vtedy, keby každý z vás tvoril len jednu vetvu rodiny a do druhej vetvy by nezasahoval.
Napríklad:
Spolu so svojou sestrou chcete robiť jeden rodokmeň. Vy vytvoríte rodokmeň vášho otca a sestra vašej mamy. Rodokmene budú prepojené cez mamu a otca a Vy budete môcť zasahovať len do vetvy svojho otca. Budete vidieť aj časť rodokmeňa od Vašej mamy, ale tam bude môcť robiť zásahy len Vaša sestra.
Pokiaľ by ste chceli robiť na jednom spoločnom rodokmeni s rovnakými právami a možnosťami zásahov úplne všade, tak sa registrujte pod jedným menom a heslom a robte jeden rodokmeň.

Príliš veľa rovnakých osôb

Ak by ste mali príliš veľa rovnakých osôb s druhým rodokmeňom, tak Vaše rodokmene nedokáže administrátor spojiť (pozri: Ako bude administrátor Vaše rodokmene prepájať).
Pred prepojením sa musíte najprv spoločne dohodnúť a vymazať zo svojich rodokmeňov spoločné osoby. Keď Vám zostanú v rodokmeni dve, max. tri rovnaké osoby, tak znovu požiadajte o spojenie.

Ako budú rodokmene vyzerať po prepojení?

Aj po spojení bude stále časť rodokmeňa Vaša, kde budete môcť upravovať a pridávať údaje a druhá časť zostáva druhému autorovi. Zmení sa však to, že budete môcť plynule prejsť zo svojho rodokmeňa do druhého a budete môcť aj tlačiť zostavy za jeden veľký spojený rodokmeň.
Odporúčame po prepojení požiadať druhého autora o možnosť úpravy jeho časti rodokmeňa alebo aspoň o možnosť vidieť údaje z jeho časti. Podrobnosti, ako to urobiť, dostanete v správe po prepojení.