Pôvod mena Anna

Ženské meno ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciách. Východiskom je však hebrejský jazyk, kde Hannah = pôvab, čaro, krása, lahodnosť, elegancia, milosť, priazeň, obľuba, ochota, láskavosť... Toto meno nosila aj matka proroka Sámuela.
Meno Anna býva aj častou komponentou v rade novších, kombinovaných mien, ako napr. Mária + Anna = Mariána, Anna + Bella = Annabela atď.
Slovenské domácke podoby sú: Anička, Anča, Anuška... kým v angličtine sa stretávame s Nanny, Anetta, Anona, Nancy atď.


Anna oslavuje meniny 26.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Aneta, Anica, Anita, Annamária, Hana, Joachim, Naneta
Anna oslavuje meniny v Čechách 26.7.#menoanna

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: