Bratislava

Bratislava - Bratislavská stolica - hlavné mesto Slovenskej republiky
1946 pričlenenie obce Devín (18631938, 1944–1946 pričlenenie obce Karlova Ves), Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača, Vajnory; 1971 pričlenenie obce Čunovo [Mošonská stolica], Devínska Nová Ves, Jarovce [Mošonská stolica], Podunajské Biskupice (1944 pričlenenie obce Komárov), Rusovce [Mošonská stolica], Vrakuňa, Záhorská Bystrica.1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 18771913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

Bratislava na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Bratislava: #bratislava

Obec Bratislava sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.