Martin

Martin - Turčianska stolica - po 1786 pričlenenie obce Bôrová; po 1877 pričlenenie obce Riadok; po 1913 pričlenenie obce Jahodníky; 1949 pričlenenie obce Tomčany; 1949–1954 pričlenenie obce Lipovec, Priekopa, Vrútky, Záturčie; 1971 pričlenenie obce Priekopa (po 1913 pričlenenie obce Košúty), Záturčie (po 1882 zlúčenie obcí Dolné Záturčie a Horné Záturčie); 1971–1990 pričlenenie obce Vrútky.1773 Sz[ent]-Marton, Sw[atý] Martin, 1786 S[ent]-Marton, Martinopolis, Swatý Martin, 1808 Szent-Márton, Swatý Martin, 18631913 Turócszentmárton, 1920–1951 Turčiansky Svätý Martin, 1951– Martin

Turčianska stolica po latinsky: comitatus Thurociensis, po nemecky: Turz, po maďarsky: Túrótz / Túrócz / Túróc / Turóc

PSČ: 036 01

Martin na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Martin: #martin

Obec Martin sa nachádza v týchto matrikách