Pôvod mena Hana

Ženské meno hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednostňuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo bežnou praxou, takto sa nazývala matka Sámuela.
Ďakujúc Grékom, podoba Hannah sa rozšírila po celej Európe, avšak dlhú dobu konalo len funkciu varianty mena Anna. Len v čase reformácie, kedy sa siaha po menej frekventovaných biblických menách, zjavuje sa aj Hanna, už ako celkom samostatné a vo svojom pravom význame. Nositeľky týchto klasických, prevažne dedených mien, oslovujeme Anička, Anka, Hanička, Hanka, Hanuľa, Hanuša, Hanča.
Česky, chorv., srb. Hana, maď., poľ., švéd. Hanna, angl. Hanna, Hannah, nem. Hannah, Hanka, dán. Hanne.
Priezviska odvodené od mena: Hano, Hanko, Hančin, Hanulík, Hanuliak, Hanušin.


Hana oslavuje meniny 26.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Aneta, Anica, Anita, Anna, Annamária, Joachim, Naneta
Hana oslavuje meniny v Čechách 15.8.#menohana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: