Matej Bel

Matej sa narodil 22.03.1684 rodičom Matej Bel - Funtík (? - ?) a Alžbeta Cesneková (? - ?).
Narodil sa v obci Banská Bystrica.
Zomrel 29.08.1749 vo veku 65 rokov v obci Bratislava.

slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota. Vo vedeckej práci presadzoval moderné metódy – kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a kritický postoj k faktom. V tomto ohľade už prekonal aj osvietencov.

Pôvod mena Matej - m. - Mateja ž. z hebr. Mattijah dar boha Jehovu, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthai..


tlač