Pôvod mena Matej

Mužské meno - Mateja ž. z hebr. Mattijah dar boha Jehovu, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, staršia podoba je Matiáš, žen. meno je u nás nové, pôv. významom sú blízke mená Bohdan, Teodor, Dorota, Jonatán, lat. Matthias, tal. Mattia.
V Európe sa meno zjavuje najskôr vo svojej latinskej podobe, ako Matthaeus z čoho vzniká aj fr. podoba Mattheu. Z tejto podoby, hlavne počas reformácie, vzniká nový variant, Matthias. U nás máme zachované obe podoby a to: Matej a Matúš.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Mata, Matej
de: Mathew, Mathias
en: Mathias, Matt
fr: Mathieu, Matthias
hu: Mate, Matyas
it: Matteo, Mattia
li: Matas
pl: Maciej, Mateusz
ru: Matfei, Matioucha
sk: Matej, Matus

Matej oslavuje meniny 24.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Goran, Jazmína, Mateja, Mateo, Matias
Matěj oslavuje meniny v Čechách 24.2.#menomatej

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: