Pôvod mena Teodor

Mužské meno - Teodora ž. z gréc. Theodóros boží dar, bohom darovaný, blízky pôv. význam majú mená Fedor, Dorota, Bohdan, Božidar, Deodáta, Jonatán, Natanael, Izidor, Matej, Matúš, bulh. Todor, maď. Tivadar, Tódor, rus. Fiodor, dom. Teo, Doro, - Tea


Teodor oslavuje meniny 9.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Deodata, Orest, Tea, Teo, Teodora, Teodorik, Teodoz, Teodózia#menoteodor

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: