Pôvod mena Jonatán

Jonatán je mužské meno hebrejského pôvodu, s významom Hospodin, Jehova daroval, dar od Hospodina Jehovu. V St. zmluve Jonatán bol jedným zo synov kráľa Saula a priateľ Dávidov.


Jonatán oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 29.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Milada, Miladín, Nátan, Natanel#menojonatan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: