Anna Báthory, rod. Somlyó

Anna sa narodila v roku 1539 rodičom Stephen Báthory de Somlyó (1477 - 1534) a Catherine Telegdi (1492 - 1547).
Zomrela v roku 1570 vo veku 31 rokov.

Pôvod mena Anna - Ženské meno ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciách. Vých..


manžel Juraj Báthory, rod. z Ečedu

Juraj sa narodil rodičom Andrej Báthory (? - 1534) a Katarína Rozgony Voivod of Transylvania.
Zomrel v roku 1570.
Deti: Žofia, Klára, Štefan Báthory, Alžbeta Bátoriová (07.08.1560 - 21.08.1614).
Potomkovia: deti (2. generácia): 4, vnúčatá (3. generácia): 7, 4. generácia: 5, 5. generácia: 13, spolu: 29

Pôvod mena Juraj - Muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré v jeho rozličných podobách najdeme zastúpené v celom kresťanskom svet..
tlač zostava č. 2