Pôvod mena Juraj

Mužské meno gréckeho pôvodu, ktoré v jeho rozličných podobách najdeme zastúpené v celom kresťanskom svete. Je tam Gorg, Georgij, Jiří, Jorge, Jorgen, Jurgen, Djordje, Djuradj... Vždy bolo populárne a to bez ohľadu na denomináciu. Predstavuje spojenie gr. slov ge = zem, pôda + ergon = robota, činenie, akcia, podnikanie... oranie, z čoho teraz máme význam obrábač pôdy, zemedelník, oráč, sedliak.
Sv. Juraj údajne bol rímskym vojakom a za „svätého“ bol vyhlásený ešte v roku 303. Na stredovekých maľbách sa ho znázorňuje ako rytiera v boji s drakom Toto však neznamená, že Juraj sa naozaj bil s tým drakom. Vo včasnom kresťanstve sa takto znázorňovalo mnohých „svätých“. Bol to včasnokresťanský spôsob vyjadrenia neustáleho zápasu dobra, so zlom. Pri iných „svätých“ sa na draka postupne zabúda, ale pri Jurajovi je aj dnes.
Domácke podoby sú rozličné: Ďuro, Ďurko, Ďurík... Jur, Juro, Jurko... a zvlášť je tu celá škála priezvísk utvorených na podklade tohoto mena: Ďurovka, Ďurík, Ďuríček, Ďuriš, Jurík, Juriš, Jurita, Jurica, Juríček, Juráš atď.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Jira, Jiranek, Jiri, Jiricek, Jirik, Jirka, Jirousek, Jura
de: Georg, George, Georges, Georgio, Georgius, Goran, Jorg, Jurgen
en: Georg, George, Georgie, Georgy, Jorge, Yorick
fr: George, Georges, Georgius
hu: Gyorgy, Gyorgyi, Gyorgyike, Gyuri
it: Georgio, Giorgino, Giorgio
li: Georgas, Jorigis, Jurgis
pl: Georgiusy, Jerzy, Jerzyk, Jurecyek, Jurek, Jurgo, Juricus, Orcio
ru: Egor, Garik, Garya, Georgiy, Georgy, Giorgi, Gosha, Igoryok, Yegor, Yura, Yurasha, Yuri, Yurik, Yuriy, Yurka, Yuro, Yurochka, Yurok, Zhora, Zhorik
sk: Duro, Juraj, Jurko, Juro

Juraj oslavuje meniny 24.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Deora, Fidél, Fidélia, Gaston, Georg, Helmut, Jorga, Jorik, Jorika, Juraja, Jürgen#menojuraj

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: