Doc. JUDr. Robert Fico

Robert (59 r.) sa narodil 15.09.1964 ako 2. dieťa rodičov Ľ. Fico a E. Ficová.
Starší súrodenci: L. Fico (1962, 62 r.), L. Chabadová (1979, 45 r.).

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval právo. Pôsobil ako pracovník Právnického inštitútu Ministerstva spravodlivosti SR a ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva. Taktiež pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, od roku 2002 s vedecko-pedagogickou hodnosťou docenta.

Pôvod mena Róbert - m. - Róberta ž. nem. meno Robert zo staršieho Rodebert (stnem. hrót, hruod + beraht) slávou ožiarený..


manželka S. Ficová

S. a Robert sa vzali v roku 1988. Svadobnú cestu mali na Malte.
Dátum narodenia: v roku 1964
Deti: M. Fico (1994, 30 r.).
tlač zostava č. 2 zostava č. 3