Pôvod mena Róbert

Mužské meno - Róberta ž. nem. meno Robert zo staršieho Rodebert (stnem. hrót, hruod + beraht) slávou ožiarený, slávny, varianty sú mená Rupert a Ruprecht, tal. Roberto, angl. dom. Robby, Robin, Rob, Bobby, Bob, dom. Robo, Robino, Robušo, - Roba, Robina


Róbert oslavuje meniny 7.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Borislav, Dalma, Oriána, Róberta, Robin, Robina, Teodot
Robert oslavuje meniny v Čechách 29.4.#menorobert

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: