Ľudovít Štúr

Ľudovít sa narodil 28.10.1815 ako 2. dieťa rodičov Samuel Štúr (16.03.1789 - 27.07.1851) a Anna Michalcová (25.01.1790 - 25.08.1853).
Narodil sa v obci Uhrovec.
Zomrel 12.01.1856 vo veku 40 rokov v obci Modra.
Starší súrodenci: Karol Štúr (25.03.1811 - 13.01.1851).
Mladší súrodenci: Samuel Štúr (15.10.1818 - 15.02.1861), Janko Štúr (03.06.1821 - 23.04.1822), Karolína Štúrová (24.03.1826 - 05.06.1859), Ján Štúr (27.09.1827 - 23.09.1905).
Dospelosti sa dožili iba: Karol, Ľudovít, Samuel, Karolína a Ján

motto Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.

Pôvod mena Ľudovít - Pôvod mena z nemeckého Ludwig, čo znamená slávny bojovník...


partnerka Adela Ostrolúcka

Adela bola o 8 rokov mladšia ako Ľudovít.
Adela sa narodila 31.03.1824 ako 2. dieťa rodičov Mikuláš Ostrolúcky de Osztroluk (12.03.1797 - 30.04.1872) a Alžbeta Gosztonyiová (1797 - 1887).
Zomrela 18.03.1853 vo veku 28 rokov.
Ľudovít a Adela neboli zosobášení partneri.

Pôvod mena Adela - Ženské meno, pôvodne domácka podoba nemeckého mena Adelheid "vzmnešenej postavy", alebo zo starogerm..
tlač zostava č. 2 zostava č. 3 zostava č. 4