Modra

Modra - Bratislavská stolica - po 1863 pričlenenie obce Kráľová.1773 Modra, Modor, Modern, 1786 Modern, Modor, Modra, 1808 Modra, Modorinum, Modor, Modern, 18631913 Modor, 1920– ModraKráľová: 1786 Királyfalwa, Králowa, 1808 Modor Királyfalva, Königshof, Königsdorf, Králowá, 1863 Modorkirályfalva

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 900 01

Modra na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Modra: #modra

Obec Modra sa nachádza v týchto matrikách