Milan Hodža

Milan sa narodil 01.02.1878 rodičom Andrej Slavoslav Hodža (15.09.1819 - 28.07.1888) a Klementína Julia Plechová (28.04.1842 - 1917).
Narodil sa v obci Sučany.
Otec mu zomrel 28.07.1888. Milan mal vtedy len 10 r.
Zomrel 27.06.1944 vo veku 66 rokov v obci Clearwater, USA.

Nevlastní súrodenci: Mária Ľudmila Hodžová (04.04.1853 - ?).

Bol úradujúci prezident Československej republiky (14. december 1935 – 18. december 1935), jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. Politickú činnosť začal v Slovenskej národnej strane, potom pôsobil v Slovenskej ľudovej strane a v rokoch 1905 - 1910 aj ako jej poslanec v uhorskom sneme. Presadzoval spoluprácu nemaďarských národov v Uhorsku, demokratizáciu a federalizáciu monarchie, pričom spolupracoval s následníkom trónu Františkom Ferdinandom.

Pôvod mena Milan - Mužské meno Milan má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý". Obľúbené je na Slovensku, v Česku..


manželka Irena Hodžová, rod. Pivková

Irena a Milan sa vzali v roku 1909.
Irena bola o 8 rokov mladšia ako Milan.
Dátum narodenia: 21.05.1886
Zomrela 02.06.1961 vo veku 75 rokov.
Deti: I. Pálková (1910 - 1977), Fedor Ondrej Hodža (04.11.1912 - 17.09.1968), A. Hodžová (1920 - 1995).

Pôvod mena Irena - Ženské meno gréckeho pôvodu, kde má podobu Eiréno, Eurenaios, čo má význam mier, pokoj, spokojnosť,..
tlač