Pôvod mena Milan

Mužské meno Milan má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý". Obľúbené je na Slovensku, v Česku a u slovanských národov bývalej Juhoslávie. Pôvodom sú mu blízke mená Amand, Amatus, Gracián a mená so základou ľub- a mil-. Jeho nositeľov oslovujeme prevažne Milanko.

V roku 2008 dostalo meno Milan detí:
347 v Belgicku (14 najpoužívanejšie meno)
379 vo Francúzsku (178 najpoužívanejšie meno)
1093 v Maďarsku (9 najpoužívanejšie meno)
0.757 % v Holandsku (10 najpoužívanejšie meno)
a v r. 2009
0.018 % v USA (782 najpoužívanejšie meno)

MIJO (mužské) chorvátsky
MILAN (mužské) češky, rusky, srbsky, chorvátsky, slovinsky, bulharsky, macedónsky, holandsky, poľsky
MILÁN (mužské) maďarsky
MILANA (ženské) česky, srbsky, chorvátsky, rusky
MILANKA (ženské) srbsky, chorvátsky
MILEN (mužské) bulharsky
MILÉNA (ženské) maďarsky
MILENA (ženské) češky, rusky, bulharsky, slovinsky, srbsky, chorvátsky, macedónsky, poľsky, taliansky
MILENKO (mužské) chorvátsky, srbsky
MILJENKO (mužské) chorvátsky

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Milan, Milanek
de: Milan, Milenko
en: Milan
hu: Milan
li: Milanas
ru: Milan, Milen
sk: Milan, Milanko

Milan oslavuje meniny 27.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Milana, Nestor, Virgil
Milan oslavuje meniny v Čechách 18.6.#menomilan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: