Pôvod mena Nestor

Mužské meno s ktorým sa stretáva už v antických dejinách Grécka. Tu sa spomína, že Nestor bol synom Neleusa a Chlorisy, synovec Peliasa a vnuk boha Neptúna. Ako jeho otca, tak aj všetkých jeho jedenásť bratov pobil sám Herkules, ale že Nestor bol ešte malý, Herkules mu ušetril život, ba neskoršie ho aj dosadil na trón Pylusa. Jeho manželkou bola krásna Eurydise (Eurydika), dcéra Clymenesy, avšak podľa iných prameňov, oženil sa vraj s Anaxibiou, dcérou Atreusa. Nestor bol vraj zdatný bojovník a preslávil sa hlavne v bojoch s Centaurmi. Neskoršie, pri dobíjaní Tróje, stál na čele svojho vojska a tu vyniká svojou šikovnosťou, múdrosťou a odvážnosťou. Hómer ho opisuje, ako najperfektnejšieho junáka. Vraj aj sám Agamemnon vyhlásil, že keby mal aspoň desiatich takých veliteľov, ako je Nestor, Trója by už dávno ležala v popole.
Po vojne sa Nestor vracia domov, do Grécka a tu sa v pokoji dožil veľmi hlbokej starosti. Prežil vraj tri generácie, čo by predstavovalo, že umiera niekde v 90. roku života. Medzi starými Grékmi a Rimanmi, často sa počulo: „... len keby som mohol žiť Nestorvým životom...“. Ináč tento junák po sebe zanechal dve dcéry a sedem synov. Jeden z nich bol aj slávny Persus, podľa grekocentrickej legendy, zakladateľ peržskej ríše.
Vo svojej mladosti, Nestor bol aj členom posádky lode Argonaut, ktorá išla až na sám „koniec“ sveta, aby domov priniesla zlaté runo.
V čase vzmáhania sa kresťanstva,okolo roku 430, v Carihrade žil aj jeden kresťanský biskup, tiež zvaný Nestor, ale tento sa preslávil iba tým, že pre jeho heretické, kacírske náhľady, odvolali ho z funkcie.
Sám význam mena sa vysvetľuje, ako prichádza domov.


Nestor oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 27.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Milan, Milana, Virgil#menonestor

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: