Pôvod mena Živa

ž. slovan. meno z príd. mena živý, teda živá, pôv. významom blízke sú mená Eva, Zoa, Zoja, Zosim


Živa oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 25.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Aurel, Dália, Krišpín, Vojmír, Vojmíra, Živan, Živana, Živko, Zosim#menoziva

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: