Pôvod mena Zosim

m. z lat. Zosimus (gréc. zóos živý, žijúci), pôv. významom blízke sú mená Zoa, Eva, Živa


Zosim oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 25.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Aurel, Dália, Krišpín, Vojmír, Vojmíra, Živa, Živan, Živana, Živko#menozosim

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: