Pôvod mena Aurel

Mužské meno (ženský tvar je Aurélia) z lat. Aurelius (aureolus zlatý, zlatučký), staršie podoby Aurélius, Aurelián, rovnaký pôv. význam majú mená so základom zlato meno Aranka. Dom. Aurelka, Rela


Aurel oslavuje meniny 25.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dália, Krišpín, Vojmír, Vojmíra, Živa, Živan, Živana, Živko, Zosim#menoaurel

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: