Pôvod mena Slavomila

Ženské meno slovanského pôvodu, významom rovnaké meno Slavomil.


Slavomila oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 22.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Auróra, Cyntia, Dorián, Doriána, Sinda, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zora, Zoran, Zorana#menoslavomila

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: