Pôvod mena Slavomil

Mužské meno - Slavomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci slávu, variantom je Slavoľub, dom. Slavo, - Slava


Slavomil oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 22.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Auróra, Cyntia, Dorián, Doriána, Sinda, Sírius, Slavoľub, Slavomila, Zora, Zoran, Zorana#menoslavomil

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: