Pôvod mena Dorian

The name was first used by Oscar Wilde in his novel 'The Picture of Dorian Gray' (1891), which tells the story of a man whose portrait ages while he stays young. Wilde may have taken it from the name of the ancient Greek tribe the Dorians, or from the surname Doran.


Dorián oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 22.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Slavomila, Zora, Zoran, Zorana#menodorian

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: