Pôvod mena Mateja

Ženské meno z hebr. Mattijah dar boha Jehovu, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, staršia podoba je Matiáš, žen. meno je u nás nové, pôv. významom sú blízke mená Bohdan, Teodor, Dorota, Jonatán, lat. Matthias, tal. Mattia.


Mateja oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 24.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Goran, Jazmína, Matej, Mateo, Matias#menomateja

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: