Pôvod mena Andrea

Andrea je v slovenčine ženské krstné meno. V taliančine a rétorománčine ide o mužské krstné meno.

Meno Andrea je ženská forma mužského mena Andrej / Andreas a pochádza z gréckeho andros -> muž, čiže znamená „mužná, silná, odvážna“. Vo francúzsku sa používa ako ženské meno Andreé. V Taliansku sa meno Andrea používa aj ako mužské meno. V Portugalsku a Brazílii je pre Andreu ekvivalentom forma Andreia a v Írsku Aindrea. V Rumunsku sa používa forma Andreea pre ženy a Andrei pre mužov. V Bulharsku predstavuje meno Andrea mužský rod.


Andrea oslavuje meniny 5.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Artúr
Andrea oslavuje meniny v Čechách 26.9.#menoandrea

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: