Pôvod mena Andrej

Mužské meno ktoré je zaznamenané už aj v starom cirkevnom jazyku Slovanov, ako Andrej. Pôvod má v gréckom jazyku, kde je podoba Andréas a východiskom mu je andreios, čo znamená mužský, mužný.
V našich matrikách sa stretávame s podobou Andrej a Ondrej, kde sa Andrej považuje za staršiu variantu a práve pre tú „starobylosť“, rodičia často siahajú po tomto variante. Aj náš básnik, Braxatoris (Sládkovič) nosil toto meno. Súčasný postoj jednotlivcov o „zmodernizovaní“ si mien, nema opodstatnenie. Andrej a Ondrej, podobne ako Pavel a Pavol, sú rovnoprávne a aj samostatné. Sú rovnoprávnymi variantami s rovnoprávnou minulosťou. Svojho času bola snaha vystriedať Jana s Ganom, ale to stroskotalo.
Ženské podoby sú: Andreja a Andriána.


Andrej oslavuje meniny 30.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Andreas, Ondrej
Andrej oslavuje meniny v Čechách 11.10.#menoandrej

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: