Pôvod mena Artúr

Mužské meno o pôvode ktorého máme aspoň tri teórie, vysvetlenia.
1/ Možné je, že tu máme prípad aplikovania priezviska rímskeho rodu Artorius, ktorého východiskom je arto = zbiť, zúžiť, ohraničiť, či artus = blízko, husto, úzko, krátko, škrte, štriktne... alebo aj artuum = klby, končatiny.
2/ Pôvod môže byť aj v jazyku Welšanov, v slove pre medveďa.
3/ Východiskom bude rímske slovo pre skalu.
Welšský variant asi neprichádza do ohľadu, lebo meno Artúr je frekventované aj mimo sféry vplyvu angličtiny a aj táto si ho vlastne len prevzala z iného, cudzieho zdroja – konkrétnejšie, od Welšanov.


Artúr oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Andrea
Artur oslavuje meniny v Čechách 26.11.#menoartur

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: