Štátny archív v Bratislave

Adresa: 811 04 Bratislava 1, Križkova 7
Telefón: 02/ 57 28 31 11
E-mail: archiv.saba@mvsr.vs.sk
Web adresa: http://www.civil.gov.sk/ARCH/nove/Ebrat_i.htm
Služby pre verejnosť: pondelok – štvrtok: 8.00 - 15.30 hod.

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

Nájdené matričné knihy

Štátny archív v Bratislave

Pozri aj