Božena Slančíková - Timrava

Božena sa narodila 02.10.1867 rodičom Pavel Slančík (24.01.1833 - 13.05.1909) a Eva Mária Honecyová (1847 - 1923).
Narodila sa v obci Polichno.
Zomrela 27.11.1951 vo veku 84 rokov v obci Lučenec. Poznámka: Pochovaná je na lučenskom cintoríne.
Súrodenci: 5. , P. Slančík (1863 - 1945), I. Laciaková (1865 - 1951), B. Slančík (1867 - 1951), I. Čečetková (1870 - 1948), M. Krpelcová (1876 - 1960).

Božena Slančíková-Timrava (vl. menom Božena Slančíková, pseudonymy Timrava, Teta z Polichna a i.) bola slovenská prozaička a dramatička. Božena Slančíková si pseudonym Timrava zobrala od studničky v polichnianskom chotári s názvom Timrava. Božena o tom napísala: "Meno mám zo studničky Timravy. Bola tam taká čistučká voda hôrna … Ti u nás sa vyslovuje mäkko. Nechcela som, aby ma poznali …". "Cimrava" okrem studničky sa menuje aj vyvýšenina - pole nad studničkou v Polichne (Slovenský literárny almanach 1931. Mrázová L.: Pol dňa s Timravou 1937). Za spisovné sa však považuje nemäkčené vyslovovanie pseudonymu Timravy (podľa I. Kusého). V Lučenci je väčšinou ustálená podoba s tvrdou výslovnosťou slabiky ti, ktorú by sme mohli označiť za "Mestskú výslovnosť".

Pôvod mena Božena - Slovanské ženské meno českého pôvodu, utvorené na koreni Boh a ženskou koncovkou –na, ktorú mnohí ch..


partner J. Čipkay

Božena zahorela láskou k ľahtikárovi
osoba je evidovaná ako zosnulá, presný dátum úmrtia však nie je zadaný
Učiteľ Jozef Čipkay bol čiernovlasý a čiernooký, mladší od nej, rád si vypil a miloval poľovačky. V ničom sa na neho nedalo spoľahnúť.
Božena a J. neboli zosobášení partneri.
tlač