JUDr. Vladimír Mečiar Dr. h. c.

Dátum narodenia: 26.07.1942

Je bývalý slovenský politik. Bol prvým a tretím predsedom vlády Slovenskej republiky v 90. rokoch 20. storočia. Prakticky jednu dekádu bol najpopulárnejším politikom.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Me%C4%8Diar

Pôvod mena Vladimír - Vladimír je staré slovanské mužské krstné meno. Meno sa skladá zo slovanského владь (vladĭ) “moc”, s..


manželka M. Mečiarová

Dátum narodenia: v roku 1945
Deti: M. Mečiar, V. Mečiar (1974, 50 r.), M. Gáliková (1978, 46 r.).
Vnúčatá: N. (2002, 22 r.), N. (2006, 18 r.), J. (2011, 12 r.)
Potomkovia: deti (2. generácia): 3, vnúčatá (3. generácia): 3, spolu: 6
lekárka

manželka Z. Dovalovská

Boli zobratí len tri roky. Rozvod: ?
Deti: J. Mečiarová (1968, 56 r.).
- Aký bol Mečiar ako chlap ... - chcela som vedieť všetko, čo sa o ňom ešte nevie - ... dobrý bol? - Ta taký ako keď spieval ... Idem od vás, s pánom Bohom, neublížil som žiadnemu z vás ... bil ma ako hada. Jediné čo viem povedať dobré je, že nepil.
http://www.zivot.sk/clanok/4519/prva-pani-meciarova
Vladimír a Z. nie sú zosobášení partneri.
tlač