Anton Bernolák

Anton sa narodil 03.10.1762 rodičom Juraj Bernolák (? - ?) a Anna Timčáková (? - ?).
Narodil sa v obci Slanica, Uhorsko.
Zomrel 15.01.1813 vo veku 50 rokov v obci Nové Zámky.

Slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu – pozri bernolákovčina. Je po ňom pomenovaná planétka (13916) Bernolák.

Pôvod mena Anton - Muž. m. s ktorým sa stretávame už v staroslov. cirk. jazyku a to v podobách Anton, Antonin, Antony...


tlač