František Karol Habsburský

František Karol sa narodil 17.12.1802 rodičom František I. (12.02.1768 - 02.03.1835) a Mária Terézia Neapolsko-sicílska (06.06.1772 - 13.04.1807).
Narodil sa v obci Vienna.
Matka mu zomrela 13.04.1807. František Karol mal vtedy len 4 roky.
Zomrel 08.03.1878 vo veku 75 rokov v obci Vienna.


manželka Žofia Bavorská

Žofia sa narodila 27.01.1805 rodičom Maxmilián I. Josef Bavorský (27.05.1756 - 13.10.1825) a Karolína Frederika Vilemína Bádenská (13.07.1776 - 13.11.1841).
Zomrela 28.05.1872 vo veku 67 rokov v obci Vienna.
Deti: František Jozef I. (18.08.1830 - 21.11.1916).
Vnúčatá: Žofia Habsburská (05.03.1855 - 29.05.1857), G. Habsburská (1856 - 1932), Rudolf Habsburský (korunný princ) (21.08.1858 - 30.01.1889), Mária Valéria Habsbursko-lotrinská (22.04.1868 - 06.09.1924)
Potomkovia: deti (2. generácia): 1, vnúčatá (3. generácia): 4, 4. generácia: 15, spolu: 20

Pôvod mena Žofia - Ženské meno Žofia má grécky pôvod a jeho význam je "múdrosť"...
tlač zostava č. 2