Karl Marx

Karl sa narodil 05.05.1818 ako 2. dieťa rodičov Heinrich Marx (15.04.1777 - 10.05.1838) a Henriette Presburg (20.09.1788 - 30.11.1863).
Narodil sa v obci Trier.
Zomrel 14.03.1883 vo veku 64 rokov v obci London.
Starší súrodenci: Mauritz David Marx (30.10.1815 - 15.04.1819).
Mladší súrodenci: Louise Juta (14.11.1821 - 03.07.1893), Emilie Conradi (24.10.1822 - 24.10.1888).
Dospelosti sa dožili iba: Karl, Louise a Emilie

Karl Heinrich Marx bol nemecký filozof, ekonóm, historik, novinár, ideológ robotníckeho hnutia. Spoločne s Friedrichom Engelsom rozpracoval koncepciu materialistického poňatia dejín, teda dejín založených na ekonomických zákonoch. Vo svojich teóriách sa snažil dokázať, že v spoločnosti je prítomný verejný konflikt, ktorý sa dá odstrániť iba nastolením komunistickej spoločnosti, predovšetkým na základe zrušenia súkromného vlastníctva a spoločenských tried.

Pôvod mena Karl - Už osamostatnené muž. m. ktoré vzniklo ako skratka pôvodného Karol...


tlač zostava č. 2