Pavol Dobšinský

Pavol sa narodil 16.03.1828 rodičom Pavol Dobšinský (? - ?) a Zuzana Juliana Pauerová (? - ?).
Narodil sa v obci Slavošovce.
Zomrel 22.10.1885 vo veku 57 rokov v obci Drienčany. Poznámka: o 23.00 hod

slovenský evanjelický kňaz, folklórista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie

Pôvod mena Pavol - i Pavel m. - Paula ž. z lat. paulus malý, prenes. skromný, lat. Paulus, nem. Paul, franc. Paul (Pól)..


manželka Paulína Dobšinská, rod. Schmidtová

Paulína a Pavol sa vzali v roku 1860.
Zomrela v roku 1862.
Deti: Olinka (1862 - 1863).

Pôvod mena Paulína - Ženský variant mena Paulín...

manželka Adela Čajaková, rod. Medvecká

Adela a Pavol sa vzali v roku 1867.
Adela sa narodila rodičom Samuel Medvecký (28.01.1794 - 18.09.1876) a Terézia Langová.
Zomrela v roku 1928. Poznámka: Pochovaná je v Báčskom Petrovci vedľa synov Jána a Vladimíra.
Deti: Vladimír (Mirko) (? - ?), Ľudko (? - ?), Ivan Branislav (? - ?).

Pôvod mena Adela - Ženské meno, pôvodne domácka podoba nemeckého mena Adelheid "vzmnešenej postavy", alebo zo starogerm..
tlač zostava č. 2