Vladimír Všeslav

Vladimír sa narodil 15.03.1852 ako 1. dieťa rodičov Janko Kráľ (24.04.1822 - 23.05.1876) a Mária Polexína Modrányová (1834 - 30.09.1916).
Zomrel 02.05.1881 vo veku 29 rokov. Poznámka: Malária - zápal mozgových blán.
Mladší súrodenci: M. (1853 - 1940), A. (1857 - 1933), Ivan Ján – János (28.02.1861 - 20.06.1885).

Na otcovom parte sa podpísal ako Aladár, teda si pomaďarčil krstné meno. V čase otcovho skonu pôsobil ako pomocník verejného notára v Leviciach. Neskôr sa stal v tomto meste samostatným advokátom. Počas rakúskej okupácie Bosny a Hercegoviny v roku 1879 musel narukovať do vojny (podobne ako napríklad aj Hurbanov syn – Svetozár Vajanský alebo nádejný básnik Jozef Bohuslav Bella).

Pôvod mena Vladimír - Vladimír je staré slovanské mužské krstné meno. Meno sa skladá zo slovanského владь (vladĭ) “moc”, s..


tlač zostava č. 2