Modrányová

osoba je evidovaná ako zosnulá, presný dátum úmrtia však nie je zadaný


manžel Modrány

osoba je evidovaná ako zosnulá, presný dátum úmrtia však nie je zadaný
Deti: Karol Alexander Modrány (? - ?), Mária Polexína Modrányová (1834 - 30.09.1916).
Vnúčatá: Vladimír Všeslav (15.03.1852 - 02.05.1881), M. (1853 - 1940), A. (1857 - 1933), Ivan Ján – János (28.02.1861 - 20.06.1885)
Potomkovia: deti (2. generácia): 2, vnúčatá (3. generácia): 4, 4. generácia: 2, spolu: 8