Dr. Edvard Beneš

Edvard sa narodil 28.05.1884 rodičom Matěj Beneš (1843 - 1910) a Anna Benešová (1840 - 1909).
Narodil sa v obci v Kožlanech čp. 101.
Zomrel 03.09.1948 vo veku 64 rokov.
Súrodenci: Cilka Benešová, Václav Beneš (26.09.1865 - 26.04.1919), Regina Hoppová (1867 - ?), Jan Beneš (1870 - ?), Barbora (Baruška) Vožehová (1872 - ?), Bedřich Beneš (1875 - 1939), Albert Beneš (1877 - ?), Vojtěch Beneš (1878 - 1951), Ladislav Beneš (1881 - 1931).

Pôvodné meno: Eduard

http://stbilek.blog.cz/0708/edvard-benes

Pôvod mena Edvard - muž. m. starogermanského pôvodu. Význam sa vysvetľuje, ako bohatý ochranca, protektor. V zozname „sv..


manželka Hana Benešová, rod. Vlčková

Hana sa narodila v roku 1885 rodičom Vlček a Vlčková.
Zomrela v roku 1974 vo veku 89 rokov v obci Praha, Česko.
Původně se nejmenovala Hana

Pôvod mena Hana - Ženské meno hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednostňuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo..
tlač zostava č. 2