György Zrínyi

György Zrínyi sa narodil rodičom Mikuláš Zrínsky (? - 24.03.1625) a Anna Nádasdy (? - 18.12.1616).


manželka Magdolna Szécsi

Deti: Miklós Zrínyi (Szécsi) (1620 - 1664).