RSDr. Alexander Dubček

Alexander sa narodil 27.11.1921 ako 2. dieťa rodičov Štefan Dubček (1892 - 1969) a Pavlína Kobydová (? - ?).
Narodil sa v obci Uhrovec, Československo.
Zomrel 07.11.1992 vo veku 70 rokov v obci Praha, Československo.
Starší súrodenci: Július Dubček (1920 - 1945).

Bol slovenský politik, štátnik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal praktizovať ideu „socializmu s ľudskou tvárou“. Tento reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia piatich krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR. V apríli 1969 Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. normalizáciu.

Pôvod mena Alexander - Muž. m. frekventované šírom sveta. Jeho najslávnejším nositeľom bol Alexander Macedónsky, ktorý však..


manželka Anna Dubčeková, rod. Borseková

Anna a Alexander sa vzali v roku 1945.
Zomrela v roku 1990.
Deti: Pavol Dubček (1948, 70 r.), Peter Dubček (1950 - 2011), Milan Dubček (1953, 65 r.).

Pôvod mena Anna - Ženské meno ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciách. Vých..
tlač zostava č. 2