Opatová, okres Trenčín

Trenčín - Trenčianska stolica - 1964 pričlenenie obce Trenčianske Biskupice (po 1902 pričlenenie obce Belá, Bobrovník, Nozdrkovce); 1971 pričlenenie obce Kubrá (1963 pričlenenie obce Kubrica), Závažie (1960 zlúčenie obcí Istebník a Orechové [po 1913 pričlenenie obce Žabinec] do obce Závažie); 1976 pričlenenie obce Zlatovce (1952 pričlenenie obce Hanzlíková); 1985 pričlenenie obce Opatová, Záblatie (po 1907 zlúčenie obcí Malé Záblatie, Veľké Záblatie a Rybáre do obce Záblatie); 1971–1990 pričlenenie obce Zamarovce. Opatová: 1773 Apátfalva, Opatowa, 1786 Apátfalwa, 1808 Apáthfalva, Opátowá, 18631902 Apátfalu, 19071913 Vágapátfalva, 1920–1984 Opatová

Trenčianska stolica lat. comitatus Trentsiniensis/Trenchiniensis, maď. Trencsén (vár)megye, nem. Trentschiner Gespanschaft/Komitat

PSČ: 911 01

Opatová na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Opatová, okres Levice

Nová Dedina - Tekovská stolica - 1960 zlúčenie obcí Opatová a Tekovská Nová Ves (po 1786 pričlenenie obce Svätý Kríž) do obce Nová Dedina; 1974 pričlenenie obce Gondovo.Opatová: 1773 Garam-Apáthi, Opatowetz, Opatowcze, 1786 Garam-Apáthi, Opatowce, 1808 Apáthi, Opátowá, 1863 Garamapáthi, 18731913 Garamapáti, 1920 Hronské Opatovce, 1927–1960 Opatová

Tekovská stolica lat. comitatus Barsiensis, nem. Barsch, maď. Bars

PSČ: 935 25

Opatová na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Opatová, okres Lučenec

Lučenec - Novohradská stolica - po 1888 pričlenenie obce Lučenský Tuhár; 1966 pričlenenie obce Opatová; 1966–1992 pričlenenie obce Mikušovce; 1971–1990 pričlenenie obce Vidiná; 1988–1990 pričlenenie obce Pinciná.Opatová: 1773 Lossoncz-Apátfalva, Loss[oncz] Opatowa, 1786 Loschonz-Apátfalva, Opatowa, 1808 Losoncz-Apáthfalva, Opátowá, 18631913, 1938–1945 Losoncapátfalva, 1920 Opatovce, Opatová, 19271938, 1945–1966 Opatová

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 984 01

Opatová na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Opatová sa nachádza v týchto matrikách