Trenčín - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Bratislave
Obce v matrike
Trnčín, 
Hanzlíková, 
Istbník, 
Nozdrkovc
Orchové, 
Zamarovc
Zlatovc
Žabnc, 
Drtoma, 
Hámr
Kľúčové, 
Mníchova Lhota, 
Vľké Stankovc
Zárč
Od r. 1867 sa farský úrad v matrkách rozšruj
obc : Bobrovník, 
Kubrá, 
Kubrca, 
Dobrá Transka Tplá, 
Dolná Súča, 
Horná Súča, 
Hrabovka, 
Ľuborča, 
Nmšová, 
Hostolná, 
Malé Záblat
Vľké Záblat
Opatová, 
Rožňové Mtc
Soblahov, 
Transk Tplc
Dubnca nad Váhom, 
Ilava, 
Klobušc
Kamnčany, 
Slavnca, 
Košca, 
Malé Košcké Podhrad
Malý Kolačn, 
Vľký Kolačín
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 14 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP