#zilina

Obec Žilina

V tejto obci sa v rodokmeňoch nachádza 18580 osôb, z toho 14795 žijúcich.

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Žilina - ďalšie údaje

V roku 1995 sa v obci ŽILINA (okr. ŽILINA) nachádzali najčastejšie tieto priezviská:

Baláž (215×), Balážová (208×), Kováčová (196×), Kováč (176×), Šoška (150×), Šošková (140×), Kubová (139×), Závodská (133×), Štaffen (132×), Závodský (129×), Kuba (125×), Štaffenová (121×), Chovanec (117×), Hruška (115×), Moravčík (106×), Ševčíková (102×), Moravčíková (101×), Ševčík (99×), Hrušková (99×), Chovancová (97×), Lalinská (97×), Kyselová (96×), Mičicová (96×), Kováčik (94×), Novák (94×), Višňovská (94×), Barčíková (92×), Holešová (91×), Kysela (90×), Kováčiková (88×), Ďurišová (88×), Ftorková (87×), Frátriková (87×), Líška (86×), Pecková (86×), Tichá (85×), Barčík (84×), Ďuriš (84×), Lalinský (84×), Králiková (83×), Ftorek (83×), Kubík (82×), Líšková (82×), Milová (82×), Hudec (81×), Pecko (81×), Žideková (80×), Jaššová (80×), Frátrik (80×), Gašpieriková (79×), Gašpierik (79×), Tichý (79×), Jaššo (79×), Repkovský (78×), Sýkorová (77×), Višňovský (77×), Trnovcová (76×), Trnovec (76×), Milo (75×), Hudecová (75×)
zdroj: slovniky.korpus.sk


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Obec Žilina

Žilina (lat. Solna, maď. Zsolna, nem. Sillein alebo Silein, poľ. Żylina) je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.

skupinu sledujú: 6x