#zakopcie

Obec Zákopčie

V tejto obci sa v rodokmeňoch nachádza 594 osôb, z toho 187 žijúcich.

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Zákopčie - ďalšie údaje

V roku 1995 sa v obci ZÁKOPČIE (okr. ČADCA) nachádzali najčastejšie tieto priezviská:

Pištek (29×), Franek (27×), Duraj (27×), Golis (25×), Pišteková (25×), Hažík (25×), Ceniga (24×), Franeková (23×), Golisová (23×), Repák (22×), Magát (22×), Durajová (22×), Kľučka (19×), Ostráková (17×), Cenigová (17×), Hažíková (16×), Repáková (16×), Magátová (16×), Šeliga (15×), Šeligová (15×), Ostrák (14×), Delinčák (14×), Rovňaníková (14×), Klučka (13×), Kľučková (13×), Franková (13×), Padychová (13×), Vahančíková (12×), Vahančík (12×), Zjavková (11×), Rovňaník (11×), Kontríková (11×), Holeščáková (11×), Padych (11×), Ondrašina (11×), Roman (11×), Mazúr (10×), Pišček (10×), Delinčáková (10×), Klučková (10×), Macášková (10×), Macášek (10×), Kubačák (10×), Romanová (10×), Ondrašinová (10×), Kontrík (10×), Riško (9×), Rišková (9×), Zjavka (9×), Marťák (8×), Hažiková (8×), Jakubík (8×), Jašurek (8×), Švík (8×), Holešťák (8×), Švíková (8×), Cabuková (8×), Piščeková (8×), Palubiak (8×), Jalovičár (7×)
zdroj: slovniky.korpus.sk


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Obec Zákopčie