#sarisskecierne

Obec Šarišské Čierne

V tejto obci sa v rodokmeňoch nachádza 27 osôb, z toho 14 žijúcich.

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Šarišské Čierne - ďalšie údaje

V roku 1995 sa v obci ŠARIŠSKÉ ČIERNE (okr. BARDEJOV) nachádzali najčastejšie tieto priezviská:

Ferenc (26×), Ferencová (22×), Bačová (16×), Potičná (15×), Bača (15×), Potičný (14×), Semanišinová (14×), Krochtová (11×), Koreň (11×), Semanišin (11×), Koreňová (8×), Andruško (7×), Solaničová (7×), Hošková (7×), Krochta (6×), Jurč (6×), Kuzmišin (4×), Kováčová (4×), Solanič (4×), Lipková (4×), Motýľová (4×), Tančin (4×), Buvalič (4×), Kavuľová (4×), Hoško (4×), Jurčová (4×), Havriš (4×), Andrušková (4×), Ľos chovancová (3×), Lipka (3×), Červeňák (3×), Haníková (3×), Haník (3×), Sasarák (3×), Buvaličová (3×), Motýľ (3×), Kuzmišinová (3×), Paligová (3×), Tyč (3×), Kučeravý (3×), Kováč (3×), Mariančik (3×), Živčáková (3×), Kravec (2×), Šivec (2×), Tchirová (2×), Petriková (2×), Los-chovanec (2×), Los-chovancová (2×), Živčák (2×), Hvizd (2×), Novák (2×), Petík (2×), Kavuľa (2×), Petrik (2×), Havrišová (2×), Nováková (2×), Ľosová božiková (2×), Ľosová (2×), Vaníková (2×)
zdroj: slovniky.korpus.sk


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Obec Šarišské Čierne