#niznyorlik

Obec Nižný Orlík

V tejto obci sa v rodokmeňoch nachádza 227 osôb, z toho 44 žijúcich.

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Nižný Orlík - ďalšie údaje

V roku 1995 sa v obci NIŽNÝ ORLÍK (okr. SVIDNÍK) nachádzali najčastejšie tieto priezviská:

Brožinová (10×), Kosť (9×), Kosťová (8×), Petný (7×), Jačanin (6×), Barilová (6×), Kostičová (6×), Brožina (6×), Gergeľová (5×), Zavodová (5×), Zavoda (5×), Baranová (4×), Kostič (4×), Garbarčík (4×), Boris (4×), Gergeľ (4×), Fecenková (4×), Čakurdová (4×), Petná (3×), Sedláková (3×), Lazor (3×), Lazorová (3×), Petnyová (3×), Gľuz (3×), Jackaninová (3×), Ligová (3×), Cholevová (3×), Barila (3×), Mihaľ (3×), Závoda (3×), Hisemová (3×), Denisová (3×), Cerulová (3×), Bokša (3×), Barilla (3×), Zribko (3×), Bokšová (2×), Kravec (2×), Motyka (2×), Gľuzová (2×), Štefanisková (2×), Borisová (2×), Sadivová (2×), Jurčišinová (2×), Frančáková (2×), Sadiv (2×), Jačaninová (2×), Kopča (2×), Jackanin (2×), Feňo (2×), Rišková (2×), Brenišinová (2×), Fedoročko (2×), Marčák (2×), Barna (2×), Alexovičová (2×), Fecenko (2×), Gorunová (2×), Klebanová (2×), Mihalik (2×)
zdroj: slovniky.korpus.sk


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Obec Nižný Orlík